Müşahidə şurası haqqında məlumatMüşahidə şurasının sədri
Bağırov Eldəniz


Müşahidə şurasının üzvü
Rövşən Nəcəf