Xidmətlər

Göstərdiyimiz xidmətlər

Xidmət

Ağstafa-Aqroservis MMC-nin iqtisadi istiqamətləndirmə layihəsinin hazırlanmasının əsas istiqamət və yolları aşağıdakılardır:

-Bir illik xidmət müddəti xidmətin başlandığı vaxtdan bir il müddətinə olan tarixdən hesablanır;

-Fəaliyyət illəri ərzində çəkilən xərclərin və əldə edilən gəlirlərin məzənnəsi eyni hesablanır;

-Orta aqro servis xidməti hər bir texnikanın texniki göstəricisinə uyğun olaraq il ərzində xidmət göstərmə imkanına əsasən hesablanır.

Xidmətlərimiz

Aqroservisin əldə edilən gəliri aşağıdakı xidmətlərdən ibarətdir:
1 Torpağın alaq otlarından təmizlənməsi m
2 Şum altına mineral gübrələrin verilməsi m
3 Sahənin birinci və ikinci dəfə şumlanması m
4 Toxumun sahəyə səpilməsi m
5 Su şırımlarının acılması m
6 Sahənin ilkin suvarılması m
7 Sahənin zərərvericilərə garşı dərmanlanması m
8 Sahənin ikinci dəfə suvarılması m
9 Cərgəarası kultivasiyanın aparılması m
10 Məhsulun biçilməsi və daşınması m
11 Otun preslənməsi və daşınması m
12 Kartofun əkilməsi m
13 Kartofun çıxarılması və daşınması və digər xidmətlər m